Tyto webové stránky obsahují pouze hrubý náhled, který v žádném případě nemůže konkurovat osobnímu setkání a přímé účasti. Je toho mnohem víc, o čem se zkrátka psát nedá, a co bezesporu probíhá v zatím neprojevené sféře aury, čaker a nehmotné sféře, která přímo ovlivňuje charakter, povahu, ale i nálady a psychické rozpoložení člověka.

 

  Vliv hudby a zvuku  

David Merrel, student střední školy v Suffolku, Virginia, dostal nejvyšší pocty na státní vědecké přehlídce za svůj experiment zahrnující myši, bludiště, ticho, klasickou hudbu a tvrdý rock.

Stanovil 10 minut coby kontrolní čas na porběhnutí myši bludištěm.

Jedné skupině servíroval ticho, jiné klasickou hudbu a třetí partě rock 10 hodin denně.

Chtěl je pouštět do bludiště 3x týdně po 3 neděle.

Zjistil:

"Nehudební" myši se zlepšily o 5 minut.

"Posluchačky klasické hudby" zkrátily průběh bludištěm o 8,5 minuty.

"Hard-rock-zombies" potřebovaly dalších 20 minut navíc.

David musel svůj projekt ukončit, protože všechny hard-rockové nešťastnice se pozabíjely.  Podobná antipatie se nevivinula u žádné z "klasických" myší. 

zdroj: Washington Times, 2. července 1997 - volně přeložil V.V.


  Pocity květin a vliv hudby na rostliny  

Jako mnoho úžasných fenoménů nejsou dodnes vědecky uznána ani bádání prof.Dobiga, jenž hovořil s květinami. Byl mužem, který zjistil, že rostliny mají pocity. Testoval rostliny a jejich projevy různými způsoby. A mezi nimi také vliv hudby na rostliny. Vypěstoval rostlinu rajčete, kterou pojmenoval Brenda. Na ní pak testoval a zjišťoval, jaké vlivy má rozličná hudba ajednotlivé žánry. Ty se projevovaly na kvalitě plodů a také na reakci rostliny.

Kupříkladu:  Malá noční hudba od Mozarta byla rostlinou přijata s nadšením. Zatímco moderní hudba Pet Shop Boys zanechávala spíše chabou chuť rajských jablíček.

Čajkovskij produkoval velká, plná rajčata, a dvanáctitónová hudba způsobila jen jakýsi kečup.

 

 Z vědeckých poznatků 

Zvuk je nástroj transformace. To znamená, že má vliv na změnu. Má schopnost měnit a přeorganizovat struktury i formy a jejich uskupení.
Zvuk je jeden ze způsobů přenášení informací.
Mnohé struktury, vybudované na Zemi, zejména dávná posvátná místa, mají informace, uložené v kameni. Stejně tak v našich kostech a v buňkách lidského těla jsou uloženy informace.
Moderní doba to nazvala DNA.  Podle nejnovějších průzkumů je při narození v lidské DNA pouhých 3-5% dědičných vlastností a sklonů k nemocem. To už o něčem svědčí. Přinejmenším o tom, že nemusíme nutně trpět nemocemi, které trápily naše předky v rodové linii.
S pomocí zvuku můžeme některé zdravotní problémy eliminovat.  Zvláště potíže moderní doby, které přicházejí v souvislosti se stresem a situacemi, kterým člověk musí dlouhodobě čelit a odolávat. Když dovolíte správnému zvuku, aby procházel Vaším tělem, dotkne se těch míst a těch orgánů, kde je problém zapouzdřen.  A pomaličku začne to místo hojit a léčit.  Jako by zvuk otevřel ty správné dveře a přinesl svěží vánek a občerstvení do míst, kam dlouho neproudil vzduch a světlo.  Tak se spustí přirozená regenerační schopnost těla.
 
Buňky v našem těle jsou jako malé rezonanční přístroje, které reagují na každý zvuk, ale také na hluk. Hudbu a zvuky vnímá nejen sluch, ale celé tělo.
To ostatně potvrzují sledování a práce neslyšícími klienty.  Zvuk si můžete osahat například když hrajete na tibetskou mísu. 
Každý orgán v lidském těle reaguje na všechny zvuky z okolí, aniž si to uvědomujete či nikoli. Protože je celý éter přesycen nejrůznějšími zvuky, a lidské tělo je všechny vnímá, i když jen podvědomě, může se stát, že jejich intenzita působí také na změnu nálad a na to, jak se cítíte.  Podvědomě můžete při zapnutém rádiu mít pocit, že je nutné spěchat, když je intezita vysílaných programů příliš nahuštěná do rychlého sledu.  Pokud působí některé zvuky po určitou dobu, mají schopnost měnit uskupení buněk v těle.  A tedy pak už záleží na tom, v jakém prostředí se pohybujete a jakou hudbu na sebe necháváte vědomě, ale i nevědomě působit.  A tak jak některá hudba dokáže uspat a ukolébat, tak jiná dovede i energii z člověka vysát a odčerpat.
Jak která na Vás působí - to už je dobré si začít sami sledovat a testovat svými pocity. A hlavně jak se cítíte po návratu do tichého prostředí.
 
:kiss    :kiss
 
 Terapeutický zvuk je pomocníkem na cestě k vědomí a k duchovnímu vyzrávání. Může být cenným podnětem k rozšíření vnímání anebo k pozitivní změně.   Zvuk a účelová terapeutická hudba může podpořit harmonii v celém bioorganismu - na těle i na duši, a také v mysli člověka.  Nemůže sám os obě ale za člověka udělat celou práci. Je na každém individuálně, aby převzal zodpovědnost sám o sebe a věnoval dostatečnou a potřebnou poroznost prevenci a svému zdraví, třeba i ve spolupráci a při konzultaci se svým ošetřujícím lékařem. 
 

:kiss   :kiss

Říká se, že na počátku bylo slovo.

Slovo je zvuk a záleží na jeho intonaci, vibraci a enegii, s níž se užije. Podle toho se pak projeví ve svých důsledcích v hmotném světě, v pocitu, v náladě a odrazí se na zdraví.