Nástroje a jejich účinky a působení   (foto) 

Každý zvuk je specifický.  Každý zvuk působí trošku jinak, na jinou část těla, na jiné orgány. A také různé a odlišné je jejich působení na ty jemně-hmotné části lidského těla, jako jsou čakry, aura a energetické dráhy v těle.  Působení zvuku a hudby má vliv také na psychiku, vnímání, cítění a emoce.  Vhodně a citlivě zvolená forma muzikoterapie pomáhá člověka ladit jako celek. Pomůže léčit bolístky na duši. Tělu a orgánům dodá impulsy, potřebné k samoléčení a regeraci.  Terapeutické zvuky mají pozitivní vliv na jednotlivé buňky až do samého jádra.  Pozitivně ovlivňují a doslova vylaďují DNA.

Existuje mnoho výzkumů a testů, kterými se zaobíraly také vědecké výzkumy. Zde však předkládáme naše osobní zkušenosti a poznatky, které vycházejí z osobního procítění jednotlivých zvuků a nástrojů:

Nepálský GONG       Působí jako čistička, která rozpouští negativní vlivy z okolí.  Úderem vše navrací do přirozeného středu - k harmonii. Pomůže uvolnit napětí z těla, kloubů, páteře, i z oblasti ledvin.  Jeho tvar a vzezření je podobné životadárnému slunci.

TIBETSKÉ MÍSY   Pomáhá čistit, uvolňovat napětí a bloky v těle a v buňkách. Doplní orgány novou energií. Pomáhá čistit autu a také čakry. Harmonizuje a současně posiluje tělo i ducha. Uvolňuje napětí, eliminuje stres, zklidňuje mysl. Pomáhá posilovat vnitřní klid a pomáhá na cestě k sobě samým. Zvuk tibetských mís mimořádně pomáhá uvolňovat a rozpouštět bloky na úrovni buněk a přirozenou cestou čistí negativní vlivy, které se usadily hluboko v různých částech těla jako stagnující energie emocí, aněbo v důsledku negativních myšlenek. Ať už jde o svaly, anebo třeba zažívání, kosti anebo bolesti zad a páteře - zvuk tibetských mís, když je správně zvolený,  působí jako silný několiksložkový aktivátor pro podporu zdraví. Je mimořádně vhodný po operacích a jako pomoc při regeneraci po nemoci a úrazech. Stejně jako pro uvolnění stresu, při potížích s koncentrací a sebeovládáním. 

Každá jednotlivá tibetská mísa má navíc specifické působení, a nelze jednoduše popsat a jmenovat, kterou mísu pro jaký účel použít.  Práce s nimi je tutíž velmi specifická, osobní a individuální - podle povahy člověka a problémů, které v daném období řeší.

TIBETSKÉ ZVONKY   Zvukem a působením jsou velmi prostorové a specifické. Pomáhají protáhnout a otevřít cestu, když je v těle bolest a duši neklid. Zvon ohlašuje vždycky něco nového, nějaký zlom, anebo čas pro další etapu a začátek. Stejně jako ukončí to staré, co zůstalo za námi. Tibetské zvonky mají opět různě široké spektrum podle svého zvuku a popužití. Jsou zvonky s nižší, ale i vyšší frekvencí, které se dají použít také několika způsoby a pro několik účelů najednou. I tady je působení velmi specifické, podle potřeb a stavu člověka. Nelze jej využít vždy a u všech stejně. A nutno je respektovat stav a přímé cítění a vnímání klienta.

ČINELKY-KARTÁLKY   Jejich zvuk a působení pomáhá uvolnit bolesti a bloky v místě, kde se nahromadila energie, a kde neproudí přirozeně, tak, jak má. V takových místech, pokud se neřeší a neléčí, mohou vznikat i chronické bolesti a potíže.  Zvuk kartálků působí na takové shluky jako když se ťukne kladívkem do kousku ledu, který se úderem roztříští, a začne se pak rozpouštět. Takže tento zvuk jen může podpořit a podnítit samoléčebné schopnosti těla a návrat do přirozené rovnováhy a ke zdraví. Je to prostředek pomocný, nikoli konečný a zásadní.  Stejně tak se dá využít pro čištění rprostorů od negativních vlivů a špatných energií.  Pod vedením některého z andělů je velice účinným prostředkem pro navození klidu a rovnováhy v prostředí.

ŠENGY   Mají velmi silný zvuk a účinnost. Pomáhají rozhánět šedivé mraky pochybností, čistit mysl, uvolňovat napětí. Při dodržení zásad správného použití velmi dobře poslouží jako nástroj terapeutický. Protože jejich zvuk je mimořádně ostrý a pronikavý, je nutno dbát mimořádně citlivého použití v místech, kde je ho zapotřebí. Ten, kdo nezná účinky a působení zvuků, a má omezenou citlivost a vnímání, by s tímto nástrojem vůbec neměl pracovat.  Protože v rukách nevědomého člověka je jako neřízená střela, jak oblesk z čistého nebe, který rozsekne vše, co mu stojí v cestě. A tak i při využití tohoto nástroje by měla fungovat nejen intuice, ale i moudré rady a doporučení duchovního průvodce a anděla léčení.

DIDGERIDOO  V lidském těle zvuky australské didgeridoo pomáhají uvolňovat hluboké bloky a stresy. Jeho zvuk je zemský, a dotýká se přírodních živlů a živlového léčení. Pomáhá vyrovnávat a uzemňovat energie v lidském těle. Uvolňuje psychiku, aktivuje 3.čakru a přirozeně působí na dobré pocity a zažívání.  Je to jako hluboká příjemná masáž pro tělo i pro duši.  Mimo to je to nástroj, díky kterému se člověk napojuje na duchovní bytosti, které pomáhají při léčení  Země. 

ŠAMANSKÝ BUBEN   Je mimořádným nástrojem, který se pojí s kořeny lidstva. Jen v rukou zasvěcených, ktěří prošli prověrkami, spojenými s duchovními zákony, může být tento nástroj účelně a dobře využitý jako podpora při léčení a uzdravování jak těla, tak i ducha. V rukou neznalých a domýšlivých lidí, kteří nerespektují zákonitosti mezi nebem a zemí, je jen jako železo v ohni, které nemá účelného využití, ale pouze narušuje hranice dobra a bezpečí. Šamanský buben není hračkou. Je nástrojem silným, rituálním, a pokud člověk nezná duchovní svět a andělskou hierarchii stejně dobře, jako duchovní zákony, měl by se míti na pozoru a tento nástroj raději ani nepoužívat - nehrát si s ním, jde-li mu opravdu o dobro světa a konání pozitivních věcí v něm.    

DEŠŤOVÁ HŮL   Blahodárně působí na ledviny a močové cesty.  Pomáhá při očistě a detoxikaci těla od škodlivin.  Vyplavuje, tlumí, harmonizuje, podporuje nový příval energie. Velmi účinná je pro  odplavení stresu, navozuje vnitřní klid a uvolnění, a umožňuje hlubokou relaxaci, vnímání a naslouchání. I tento nástroj se v historii používal jako rituální pro spojení s elementy Země, a pro jejich spolupráci. U každého rituálního nástoje platí stejné pravidla a podmínky pro využití. V rukou omezeného vědomí, když nemá člověk vnímání a povědomí na dostatečně vysoké úrovni, a když neví, kam až zasahuje, za jaké brány a hranice se zvuky dostávají, měly by se zdržet experimentování. Nikdo by svévolně neměla používat těchto nástrojů ani pro své obohacení, ani pro svůj věhlas. Každé využití rituálních nástrojů má svá pravidla a specifika, které je nutno nejdříve poznat a zodpovědně a svědomitě dodržovat, aby mohla být zachována rovnováha sil. Při každém rituálním nástroji a při práci s ním, se musí člověk vyvarovat omylů a chyb, a musí mít zpracované především ty svoje nižší lidské vlastnosti a touhy. Musí být čistým před Bohem a v nitru svém, a pak se zodpovědností sobě vlastní, za podpory průvodce a pomocníka z duchovního světa.

SANSULA  Svým zvukem je hladivá a příjemná jako pohlazení pro duši, pro vnitřní klid a pro pohodu člověka.  Pomáhá uvolnit od zbytečných starostí a zmatku, při nadměrné psychické zátěži a stresu. Umožňuje dokonalé uvolnění pro relaxaci. Posiluje napojení na svůj nejjemnější cit, na lásku a přízeň andělů, múz a víl.  Při jejím působení se zvolňuje těžký dech, lépe se dýchá  a uvolní se potlačené city a smysl pro krásu a plnost života.

ZVONKOHRA SHANTI "Křišťálové ráno"  Zvuk, který jemně navozuje svěžest. Podněcuje přirozenou radost, chuť vstát a jít životem dál.  Povznést se nad malosti a strasti, vychutnávat přítomnost a plnost života.  Pomáhá  očišťovat a prosvětlovat auru.  Na její zvuk se napojují andělé, kteří pomáhají lidem na cestě životem.  Při tónech sbírají a odnímají od každého zbytky starých tmavých shluků, které se jim usadily v aurách. Nutno podotknout, že toto jsou věci, které vidíme, když hrajem na ty naše nástroje, a při našem osobním působení na klienty. Nevím, jak s těmito nástroji pracují jiní terapeuti, ani proč a za jakým účelem je využívají oni.  

ZVONKOHRA SHANTI  "Zlatý podzim"  Je to zvuk, který přináší hluboké uklidnění, zvolnění a naplnění. Člověk má při ní pocity z dobře vykonané práce. Také na tyto zvuky se napojují andělé a jako odměnu přinášejí podporu ve formě toho dobrého pocitu, když mezi námi procházejí a každého hladí. Tím do lidské aury vkládají také svoji přízeň a energie, a tím lidem pomáhají postavit se jít do  běžného života, vrátit se ke své každodenní práci, a konat ji s větší chutí, pokorou a radostí.

OCEAN DRUM  Navozuje pocity uklidnění, zvolnění a přítomnost široširého moře a oceánu, a jeho šplouchajícíh vln, v kterých delfíni a velryby si pohrávají. Tu když se člověk uklidní a nechá svoji mysl plynout, když se zaposlouchá, do vědomí mu vplynou příjemné okamžiky a vzpomínky na ty krásné chvíle, které zažil. A tím si vrací potěšení ze života, stejně jako pocit, že je na světě příjemně a krásně.  Ty příjemné pozitivní pocity, stejně jako vnímání krásy, pomáhají hojit hluboké rány a bolístky v duši. A také pomohou přenést se přes nepřízně a trápení, které se čas od času do života připletou.  Zastavení, rozjímání a vděk za to vše, co v životě můžem prožívat - to jsou zvuky tvořené oceánským bubnem pro klid a harmonii duše. A stejně jako zvuky vody, blahodárně působí na ledviny a močové cesty a na jejich zdravé fungování.

FUJARA      Otevírá srdce citu hlubokému a do plic vhání nový příval čerstvého vzduchu.  Oblažuje a léčí hluboká zranění a zklamání, které zasáhlo srdce citlivé.  Stejně jako připomíná svobodu a volnost člověka, žijícího v lůně přírody, v souladu s tím, co kolem je. Je to nástroj speciální, a v podstatě je náš. Z našich domácích luhů a hájů, vyrobený z kusu bezu, který roste všude běžně. Ten, kdo ho ovládá, pomáhá mu ve vyjádření sebe sama. Umocňuje to dobré, co člověk v sobě cítí a také má, a pomáhá to vynést na povrch, na světlo světa. Tento nástroj při terapiích používáme jen zřídka. Má tak specifické použití, že nedá se využít vždy a všude, při všech terapiích.

DJEMBÉ     Bubnování na africké djembé působí také mnohaúrovňově. Dá se použít jako nástroj pro intuiční hraní, a stejně tak je možné se přiučit tomu, co pro afričany je domácké a běžné - bubnování jejich rytmů a stylu.  Někdo na to je víc, někdo méně připravený. To si musí každý vyzkoušet.  Při běžných terapiích však tento nástroj přestali jsme používat, když všimli jsme si, že spíše klienty zve k aktivitě a k tancování, i když třeba byli postižení.  A tak výhradně jej užíváme pro intuiční hraní ve skupině.  Podpora  intuice, spolupráce a sebeprojevení v kolektivu, když se spolu hraje, to je základ také pro spokojený život. A tak rytmy neučíme. To ponecháváme těm, koho to baví a kdo na to mají větší nadání, nežli my sami.  Rozhodně jak sami na sobě jsme zjistili, africké bubnování a jejich rytmy pomáhají dál rozvíjet obě hemisféry. Pomáhají uvolnit to zatvrzelé zkostnatělé myšlení, a vede k sebeuvědomění a soustředění na to, co človkě právě rukama dělá. Přitom navíc musí ještě naslouchat těm ostatním bubnům, aby hudba pěkně plynula a jednotlivé bubny a jejich vyhrávky, aby do sebe pěkně zapadaly. Stejně jak v sehraném orchestru. A to je velké umění, i z důvodu, že africké rytmy torchu jinak začínají, než jsme u nás z naší hudby středoevropské zvyklí. 

KANTELE   Je nástroj zajímavý, ale velmi křehký a těžko se ladí. Ale jeho zvuky vyzývají k odevzdání a přinášejí dojmy kultur zemí cizokrajných. Původem je to nástroj finský. Ale vždy záleží, které struny zazní, a jak se při terapii použije. Leč i s tímto nástrojem jsme více méně obezřetní, a zařazujeme jej jen velmi zřídkakdy. To proto, že naší doménou se staly spíše ty nástroje hlubší, zvučné, rituální, ke kterým naše city a nitro ladí. To naši duchovní učitelé a průvodci napovídají, který nástroj a kdy smíme použít.

BRUMLE   Je také nástrojem pro nás okrajovým, který nepříliš často používáme. Ten, kdo na něj hraje, tomu pomáhá uvolnit nějaké ty bloky v mozku a hlavu rozeznít, aby duše měla už svůj klid a nemusela se stále zaobírat něčím neužitečným. A tak dá se s její pomocí i písničky zahrát, a rytmicky do taktu i notovat.

OKARÍNKA   Ta má mnoho využití. Podle toho, jak ji použijeme, připomene hlasy ptáků v lůně přírody, anebo navozuje dálky prérie a indiánů, kteří tam pobývali. Je to jako návrat do starých časů, do klidu a lůna přírody a tam, kde mnozí mají své dávné kořeny. 

MADAL   Tibetský madal poslouží stejně dobře k uklidnění pro meditaci, anebo k aktivnímu hraní a k tanci. Opět záleží, jak jej člověk ovládá a jak s tím svým uměním naloží. Je to nástroj zvláštní, s kterým se dají tovřit divy. Však pro relaxaci a terapii my jej sami nevyužíváme. Zase je to nástoj vhodný pro práci při kolektivním intuičním hraní, kam nám zapadá mnohem víc. Má mnoho úrovní stejně jako lidský hlas a řeč. A když člověk jazyk hbitý má, stejně tak i zvuk tohoto bubínku se ozývá. Výšky, basy do sebe se splétají jak slovíčka v hovoru a ve vlstním vyjádření.

KONCOVKA   Jako nástroj z moravských luhů a hájů, opravcované dřevo bezu lez využít pro rozjasnění nálady, posílení radosti a hravosti. K zahrání jednoduché písničky, která smysly potěší. Anebo k uvolnění smutku, zármutku a starostí, když člověk je jimi zahlcený. Tu píšťala jednoduchá svým hlasem vše rozčísne. Hraní na ni, jednoduché zdá se, leč i to vyžaduje trpělivost, cvičení a odvahu zkoušet znova, ab dobře ladila uším, které naslouchají. Jednoduše dá se říct, že nástroj tento nastíniti může život běžný, každodenní.  Při hře zapojit se musí všechny smysly - dech, vnímání, záměr, čin, a cvičení neustálé.

LIDSKÝ HLAS  Je nástroje originálním, který má každý člověk při sobě. Tedy pokud není němý. Ale i němý a hluchý člověk dokáže vyluzovat zvuky a většinou i zvuk vnímá jinými smysly. většinou je to cit, kterým tito lidé jsou schopni rozlišovat zvuky. A pro každého platí, že sami sebe můžeme léčit a můžeme si pomáhat třeba tím, že sami sobě, svému tělu a své duši si budeme zpívat anebo libozvučně říkat příjemné věci, které nás podpoří a podnítí jít životem dál a sbírat další zkušenosti, řešit problémy a nedat starostem, aby nás udusily svojí tíhou. Exituje několik způsobů, jak si poladit to svoje nitro, svoje energie v čakrách a v auře s využitím vlastního hlasu. Ale k tomu slouží jednotlivé programy a kurzy v našem centru.

Nemusíte být věhlasným zpěvákem, abyste své smysly oživili a svému tělu prospěli. Někdy je touha a záměr víc, než obavy a omezení, které jste si proti sobě postavili, když jste poslouchali, že nemáte nikdy zpívat. Ale dá se začít jinak - jen s využitím slov a daru hlasu a řeči. Za tím účelem už ale slouží programová nabídka ve Zvukových lázních

KŘIŠŤÁLOVÁ  PYRAMIDA  Její zvuk působí jako očistná sprcha, která spláchne všechnu špínu.  Vyčistí nánosy z aury a osvěží tak, že se člověk cítí jako vykoupaný, čistý a znovuvzrozený. Z historie známe, k čemu se pyramidy využívaly v minulosti. Ovšem tento nástroj není nástrojem k žádnému zasvěcování, ale slouží právě k čištění pomocí zvuku. Připraví člověka a jeho smysly pro další poznání, pokud se chce dál vzdělávat a pracovat na sobě a svém duchovním vývoji.  Pokud jen potřebuje načerpat energii a není jiná možnost, jak se zbavit toho balastu energií, které ho unavují a obtěžují, tak je zvuk pyramidy tím nejcennějším pomocníkem.

Výhodou je, že když vidíte ty energie, a když cítíte jejich účinnost a působení, dá se s tím dál výživně pracovat a stavět na osobním poznání a pochopení. A když navíc ještě máte dobré vedení posloucháte rady andělů, kteří s vámi spolupracují, je ta práce přínosná a smysluplná pro všechny zúčastněné. Její působení přináší hluboké uvolnění čistu a zklidnění, s možností doplnění nové energie.

Tento nástroj využívá v součinnosti tvar, zvuk a použitý materiál.  Zvuk a působení pyramidy tak přirozeně a harmonicky podněcuje otevírání lidského vědomí k tomu, pro co má opravdu kapacitu a předpoklady. Prohlubuje cítění, vnímání a poznání sebeurčení. Ale bez průvodce by byl jen pouhým zvukem, který působí na vaše smysly.

Když se pak umíte dívat i na to, co není hmatatelné a stojí za hranicí hmoty samé, a když se dokážete postavit se rovně čelem tomu jemně-hmotnému světu, bez bázně a hany, a bez snahy brát a manipulovat s energiemi; A když se naučíte respektovat i ty nepsané zákony, je práce v tomto odboru, práce se zvuky jednou z dalších cest k duchovnímu růstu a rozvoji spirituality v tomto světě.  Jsou to způsoby a možnosti, které mohou také pomoci nést svůj těžký a náročný životní úděl.  Pomoci se povznést nad těžkosti a najít cestu zpátky k sobě, a k tomu, co máte ve své duši.