Život - návrat k sobě  

Když je člověk úplně zdravý a nemá žádné problémy, pak ho většinou nic nenutí, k tomu, aby něco se sebou dělal. Když jste v klidu, nenutí vás to přemýšlet ani dělat nějaké zásadní změny ve svém životě. Každého ale může napadnout nějaká ta nemoc. Každému se mohou nahromadit těžkosti a problémy, které nakonec musí nějak řešit. Tedy pokud nechce podlehnout. Většinou  jsou to ty obtížné úseky v životě, které nás podnítí začít něco dělat, něco změnit, nebo najít nový směr a životní cíl.  

Každý z nás si musel rpojít těmi svými osobními úskalími. Naučit se čelit problémům a řešit to, co nám život servíruje. Ne vždycky je to jednoduché a snadné. Ne všechno v životě je krásné a sladké. A mnohé ty situace zkoušely odvahu, víru a mnoho dalších věcí.  Nebudu tady jmenovat kurzy, kterých jsme se účastnili. Prostě proto, že život sám je největší školou, a přináší nejrůznější věci a události, s kterými se člověk musí poprat. Tím nejcennějším co v sobě člověk objeví, když se vyhrabe ze všech těch chmurných událostí, je vědomí, že naděje nikdy neumírá. A že víra ve vyšší vedení a ve spravedlnost je tím, co nad námi všemi, nad celým lidstvem provždy stojí.

Ten, kdo měl možnost setkat se osobně s anděly, a koho přiveli podívat se na druhý břeh, ten bude vědět o čem tu mluvíme. Kdo dostal novou šanci na život, na to aby tady na světě udělal ještě něco dobré, než odsud navždy odejde, než se vrátí tam zpátky do duchovního světa, kam se všechny duše vrací, tomu netřeba je více povídat. To všechno se nese nyní programem a naplněním Zvukových lázní. Těžko k tomu jiný certifikát tady dostat. Na to co sami zažijete, na to se certifikát nedá vystavit. Buďto v sobě máte anebo nemáte. Buďto to ve vás zakoření jako pevná víra, anebo ne.

A tak znovu a opět chceme jen sdělit a řícit, že nehodláme nikoho přemlouvat ani přesvědčovat, aby uvěřil. Ten, kdo bude chtít, kdo to tak v sobě pocítí, může přijít ať už pro rady, anebo poučení, či jen prostě zakusit o čem je pobyt při zvukové lázni, když ji vedou andělé, a když pomáhají čistit a léčit. Tento svět, jejich svět je součástí nás a prolíná se naší prací. A nám nezbývá, něžli děkovat těm, kteří nás dál vedou, pomáhají a naši výuku další vedou. Díky jim a díky našim babičkám a předkům, kteří nám tam nahoře fandí. 

 


  Informace o vzniku a účelu RC ZL  

 

S počátkem roku 2012, byly Zvukové lázně založeny jako nezisková organizace a občanské sdružení s názvem: "Relaxační centrum Zvukové lázně o.s." - IČ 227 608 22, se sídlem v Havlíčkově Brodě.
Téměř po 20ti letech od doby, kdy jsme na sobě začali nějakým způsobem pracovat, a kdy jsme si začali budovat své sebeuvědomění a poznávání světa energií a alternativních způsobů léčení, jsme se rozhodli, že tu svoji letitou výuku a praxi zúročíme v založení neziskové organizace a vytvoříme tak zázemí pro výuku, předávání znalostí a také pro relaxaci a odpočinutí pro ty, kteří hledají cestu zpátky k sobě a ke svému nitru. 
Otevřením Relaxačního centra Zvukové lázně chceme přispět k podpoře celostního rozvoje a vědomí, a podpořit tak spokojený a plnohodnotný život na zemi v klidu, míru a harmonii.
 
Více se o nás na našem infoportálu http://zazemi.hobi.cz

Charakteristika, účel a poslání

o         Sdružení je dobrovolným neziskovým sdružením občanů, se zájmem o zdravý životní styl, vedoucí k zušlechťování a kultivaci těla, ducha a mysli.
o         Hlavním posláním sdružení je získávat a šířit poznatky v oblasti zdraví prospěšné hudby, muzikoterapie, relaxace a aktivit s obdobným zaměřením, vedoucích ke zkvalitnění života.
o         Podporovat zdravý způsob života ve všech jeho dimenzích, tedy tělesné, psychické, duchovní i sociální.
o         Motivovat ke zdravému životnímu stylu přijetím osobní odpovědnosti.
o         Spolupracovat s obdobnými organizacemi na místní, národní a mezinárodní úrovni.


Základní cíle sdružení

o         Podílet se na vytváření podmínek a zázemí pro komplexní relaxaci a zdravý tělesný, duševní i duchovní vývoj jedinců i skupin.
o         Realizovat a podporovat aktivity a činnosti, které jsou v souladu se zdravým životním stylem, a  které podporují přirozený komplexní rozvoj člověka a společnosti.
o         Získávat a šířit nové poznatky v oblasti zdraví prospěšné hudby, muzikoterapie a relaxačních technik, vhodných pro děti, dospělé a také pro osoby handicapované a s různými druhy postižení.
o         Využívat dosažených poznatků tak, aby byly podnětné a přínosné pro posílení zdraví a jeho prevenci
o         Šířit osvětu ve využití zdraví prospěšné hudby a relaxačních technik.  
o         Prostřednictvím zdraví prospěšné hudby, muzikoterapie a relaxačních technik pomáhat lidem s různými druhy postižení a handicapů ke zkvalitnění a zlepšení jejich života.

  foto: prostory naseho_relaxacniho_centra_v_Havlickove_Brode
 


Kurzy, které jsme pořádali u moře na Palmové riviéře:


2011 - květen - Relaxační a ozdravný pobyt u moře:  s muzikoterapií a ayurvédou 
-  Pokládaly se základy a získávali jsme velmi cenné zkušenosti. Náplň: muzikoterapie, čchi-kung, meditace, ayurvéda, mandaly, astrologie a numerologie


2011- září - Relaxační pobyt u moře:  s muzikoterapií a arteterapií
   -   Rozvíjení a poznávání   Náplň: muzikoterapie, čchi-kung, meditace, astrologie, arteterapie

2012 - květen - Relaxační pobyt u moře: Cesty za poznáním
  -   Bourání a rozmetání zbytečného a zastaralého v nás.
Náplň: muzikoterapeutické a arteterapeutické techniky pro zdraví, relaxaci, sebepoznání a osobní rozvoj; cvičení Čchi-kung a Tao, meditace, vizualizace, imaginace a pozitivní myšlení pro život a praktické využití. Společné besedy, hraní a zpívání, pohybové terapie, sdílení, předávání zkušeností, kreslení, tvoření

2012 - září - Relaxační pobyt u moře:  Cesty za poznáním      -   Rozvazování pout.
Náplň: muzikoterapeutické a arteterapeutické techniky pro zdraví, relaxaci, sebepoznání a osobní rozvoj; cvičení Čchi-kung a Tao, meditace, vizualizace, imaginace a pozitivní myšlení pro život a praktické využití. Společné besedy, hraní a zpívání, pohybové terapie, sdílení, předávání zkušeností, kreslení, tvoření

2013 - květen - Relaxační pobyt u moře:  Vnitřní úsměv   - Uvolnění, sebevyjádření, otevírání nových bran k vyšším rovinám vědomí.
Náplň: muzikoterapie, etikoterapie, automatická kresba, autogenní trénink, cvičení Oshova božského uzdravování, Tao a Čchi-kung, uzdravující zvuky a léčivé frekvence, základy zdravotního stravování, živlová podstata v nás, zenové meditace, meditace Vipassana, vizualizace, techniky odpouštění, bubnování a tanec na pláži

2013 - září - Relaxační pobyt u moře:   Radosti života  - Harmonizování, pročišťování a vylaďování.
Náplň: muzikoterapie, etikoterapie, automatická kresba, autogenní trénink, cvičení Oshova božského uzdravování, Tao a Čchi-kung, uzdravující zvuky a léčivé frekvence, základy zdravotního stravování, živlová podstata v nás, zenové meditace, meditace Vipassana, vizualizace, techniky odpouštění, bubnování a tanec na pláži a další tvůrčí techniky pro sebe-poznání a rozvoj


2014 - květen - Relaxační pobyt u moře:  Souznění a rozkvět
   -  Napojování na osobní zdroje, obnova a posílení sebevědomí a intuice.
Náplň: muzikoterapie, Tao a čchi-kung, meditace, přirozený tanec a pohyb, masáže, práce s čakrami a vylaďování aury, mantry, ÓM healing a léčivé zpívání, aromaterapie, tanec jednoho srdce, tělové svíce, umění práce s kartami a kyvadlem, automatická kresba, terapie sebepřijetí

2014 - září - Relaxační pobyt u moře:   Moudrost lásky a tvoření     -   Vnitřní síla a pevné základy pro život.
Náplň: muzikoterapie, Tao a čchi-kung, meditace, přirozený tanec a pohyb, masáže, práce s čakrami a vylaďování aury, mantry, ÓM healing a léčivé zpívání, aromaterapie, tanec jednoho srdce, tělové svíce, umění práce s kartami a kyvadlem, automatická kresba, terapie sebepřijetí


2015 - květen - Relaxační pobyt u moře:   Láska k životu - energie v nás a kolem nás   -  Návrat k sobě. Rozvíjení přirozených schopností individuální a jedinečné duše
Náplň: nové techniky a způsoby léčení pro upevnění a posílení zdraví - jak sami sobě můžeme pomoci + prevence pro zdraví. Využití energie čchi. Práce na čakrách a meridiánech. Základy shiatsu masáže, Tao, čchi-kung, automatická kresba, muzikoterapie, intuitivní tanec, bodyperkusion, mantry a různé druhy meditací.

http://zvukla.rajce.idnes.cz/Italie_-_den_za_dnem_-_kveten_2015/

2015 - září - Týden u moře s programem:  Dokonalá souhra aneb duše, tělo a mysl jako jeden celek  -  Rozvíjení přirozených schopností, osobní identita a karmické vazby
Náplň: Nové techniky pro sladění duše, těla a mysli
Práce s energiemi a doplnění energií do duše a do těla. Rozvazování starých pout. Vztahy. Barevná psychologie na 3 rovinách.

http://zvukla.rajce.idnes.cz/Italie_-_zari_2015/