Život - návrat k sobě  

Každý z nás si za život prochází různými úsklaími. Velice často právě ty jsou budíčky, při kterých se rozpouštějí iluze nevědomí, a nadchází tvrdá realita života mezi dimenzemi, v nichž se postupně učí orientovat a doslova bruslit tak, aby si uchránil holý život, zdravý rozum, a svoje duchovní a duševní zdraví i dědictví, které nese ve své duši. To si pak daleko víc váží života nejen svého, ale také bližních.

Několikrát mi bylo umožněno být mimo tělo ve sférách nehmotných, kde se mísí a setkávají veškeré energie vytvořené myšlením a emocemi, a jsou tak tvrdé a těžké, jak tvrdé a těžké jsou záměry a emoce toho, kdo takové myšlenky produkuje, tvoří a vysílá ven směrem na ostatní lidi - na vás, na vaši rodinu, na vaše zdraví, na vaši práci, atp.

Ten svět myšlenkových forem pak odráží zkušenosti, které v životě prožíváte jako situace, jako události, které vás pronásledují a nedávají vám sklidně spát.

Je mnoho vrstev a mnoho úrovní, ze kterých je možné se poučit a získat větší přehled, ale pochopení, to zůstává na vás. Obecně ale exostuje svět mimo tuto realitu, který je Vyšší, spravedlivější a čistější, odkud ke každému člověku a k jeho duši proudí bez ustání láska bez podmínek, a to i v případě, že padnete až na dno svých sil, a máte pocit, že jste ztraceni v temnotě.

Z každé situace a z každé temnoty vede cesta ke světlu. Světlem jsou postupné informace - ukazatele, které napovídají, jak změnit sama sebe a rozšířit svoje pvnímání o poznání. Život je cesta - ustavičný proud nejrůznějších událostí, kterými můžeme stále dál plout, dokud nás to baví, dokud nás život těší.

 


  Informace o vzniku a účelu RC ZL  

 

S počátkem roku 2012, byly Zvukové lázně založeny jako občanské sdružení s názvem: "Relaxační centrum Zvukové lázně o.s." - IČ 227 608 22, se sídlem v Havlíčkově Brodě.
Téměř po 20ti letech od doby, kdy jsme na sobě začali nějakým způsobem pracovat, a kdy jsme si začali budovat své sebeuvědomění a poznávání světa energií a alternativních způsobů léčení, jsme se rozhodli, že tu naši osobní rozvojovou cestu a práci s meditacemi a kultivací mozku, mysli, zvuku a barev za účelem posilování a upevňování zdraví, začneme vkládat do svých mimopracovních akcí.
 
Otevřením Relaxačního centra Zvukové lázně chceme přispět k podpoře celostního rozvoje a vědomí, a podpořit tak spokojený a plnohodnotný život na zemi v klidu, míru a harmonii.
 
Více se o nás na našem infoportálu http://zazemi.hobi.cz

Charakteristika, účel a poslání

o         Sdružení je dobrovolným neziskovým sdružením občanů, se zájmem o zdravý životní styl, vedoucí k zušlechťování a kultivaci těla, ducha a mysli.
o         Hlavním posláním sdružení je získávat a šířit poznatky v oblasti zdraví prospěšné hudby, muzikoterapie, relaxace a aktivit s obdobným zaměřením, vedoucích ke zkvalitnění života.
o         Podporovat zdravý způsob života ve všech jeho dimenzích, tedy tělesné, psychické, duchovní i sociální.
o         Motivovat ke zdravému životnímu stylu přijetím osobní odpovědnosti.
o         Spolupracovat s obdobnými organizacemi na místní, národní a mezinárodní úrovni.


Základní cíle sdružení

o         Podílet se na vytváření podmínek a zázemí pro komplexní relaxaci a zdravý tělesný, duševní i duchovní vývoj jedinců i skupin.
o         Realizovat a podporovat aktivity a činnosti, které jsou v souladu se zdravým životním stylem, a  které podporují přirozený komplexní rozvoj člověka a společnosti.
o         Získávat a šířit nové poznatky v oblasti zdraví prospěšné hudby, muzikoterapie a relaxačních technik, vhodných pro děti, dospělé a také pro osoby handicapované a s různými druhy postižení.
o         Využívat dosažených poznatků tak, aby byly podnětné a přínosné pro posílení zdraví a jeho prevenci
o         Šířit osvětu ve využití zdraví prospěšné hudby a relaxačních technik.  
o         Prostřednictvím zdraví prospěšné hudby, muzikoterapie a relaxačních technik pomáhat lidem s různými druhy postižení a handicapů ke zkvalitnění a zlepšení jejich života.

  foto: prostory naseho_relaxacniho_centra_v_Havlickove_Brode
 


Kurzy, které jsme pořádali u moře na Palmové riviéře:


2011 - květen - Relaxační a ozdravný pobyt u moře:  s muzikoterapií a ayurvédou 
-  Pokládaly se základy a získávali jsme velmi cenné zkušenosti. Náplň: muzikoterapie, čchi-kung, meditace, ayurvéda, mandaly, astrologie a numerologie


2011- září - Relaxační pobyt u moře:  s muzikoterapií a arteterapií
   -   Rozvíjení a poznávání   Náplň: muzikoterapie, čchi-kung, meditace, astrologie, arteterapie

2012 - květen - Relaxační pobyt u moře: Cesty za poznáním
  -   Bourání a rozmetání zbytečného a zastaralého v nás.
Náplň: muzikoterapeutické a arteterapeutické techniky pro zdraví, relaxaci, sebepoznání a osobní rozvoj; cvičení Čchi-kung a Tao, meditace, vizualizace, imaginace a pozitivní myšlení pro život a praktické využití. Společné besedy, hraní a zpívání, pohybové terapie, sdílení, předávání zkušeností, kreslení, tvoření

2012 - září - Relaxační pobyt u moře:  Cesty za poznáním      -   Rozvazování pout.
Náplň: muzikoterapeutické a arteterapeutické techniky pro zdraví, relaxaci, sebepoznání a osobní rozvoj; cvičení Čchi-kung a Tao, meditace, vizualizace, imaginace a pozitivní myšlení pro život a praktické využití. Společné besedy, hraní a zpívání, pohybové terapie, sdílení, předávání zkušeností, kreslení, tvoření

2013 - květen - Relaxační pobyt u moře:  Vnitřní úsměv   - Uvolnění, sebevyjádření, otevírání nových bran k vyšším rovinám vědomí.
Náplň: muzikoterapie, etikoterapie, automatická kresba, autogenní trénink, cvičení Oshova božského uzdravování, Tao a Čchi-kung, uzdravující zvuky a léčivé frekvence, základy zdravotního stravování, živlová podstata v nás, zenové meditace, meditace Vipassana, vizualizace, techniky odpouštění, bubnování a tanec na pláži

2013 - září - Relaxační pobyt u moře:   Radosti života  - Harmonizování, pročišťování a vylaďování.
Náplň: muzikoterapie, etikoterapie, automatická kresba, autogenní trénink, cvičení Oshova božského uzdravování, Tao a Čchi-kung, uzdravující zvuky a léčivé frekvence, základy zdravotního stravování, živlová podstata v nás, zenové meditace, meditace Vipassana, vizualizace, techniky odpouštění, bubnování a tanec na pláži a další tvůrčí techniky pro sebe-poznání a rozvoj


2014 - květen - Relaxační pobyt u moře:  Souznění a rozkvět
   -  Napojování na osobní zdroje, obnova a posílení sebevědomí a intuice.
Náplň: muzikoterapie, Tao a čchi-kung, meditace, přirozený tanec a pohyb, masáže, práce s čakrami a vylaďování aury, mantry, ÓM healing a léčivé zpívání, aromaterapie, tanec jednoho srdce, tělové svíce, umění práce s kartami a kyvadlem, automatická kresba, terapie sebepřijetí

2014 - září - Relaxační pobyt u moře:   Moudrost lásky a tvoření     -   Vnitřní síla a pevné základy pro život.
Náplň: muzikoterapie, Tao a čchi-kung, meditace, přirozený tanec a pohyb, masáže, práce s čakrami a vylaďování aury, mantry, ÓM healing a léčivé zpívání, aromaterapie, tanec jednoho srdce, tělové svíce, umění práce s kartami a kyvadlem, automatická kresba, terapie sebepřijetí


2015 - květen - Relaxační pobyt u moře:   Láska k životu - energie v nás a kolem nás   -  Návrat k sobě. Rozvíjení přirozených schopností individuální a jedinečné duše
Náplň: nové techniky a způsoby léčení pro upevnění a posílení zdraví - jak sami sobě můžeme pomoci + prevence pro zdraví. Využití energie čchi. Práce na čakrách a meridiánech. Základy shiatsu masáže, Tao, čchi-kung, automatická kresba, muzikoterapie, intuitivní tanec, bodyperkusion, mantry a různé druhy meditací.

http://zvukla.rajce.idnes.cz/Italie_-_den_za_dnem_-_kveten_2015/

2015 - září - Týden u moře s programem:  Dokonalá souhra aneb duše, tělo a mysl jako jeden celek  -  Rozvíjení přirozených schopností, osobní identita a karmické vazby
Náplň: Nové techniky pro sladění duše, těla a mysli
Práce s energiemi a doplnění energií do duše a do těla. Rozvazování starých pout. Vztahy. Barevná psychologie na 3 rovinách.

http://zvukla.rajce.idnes.cz/Italie_-_zari_2015/

v letech  2016 - 2017 - 2018 - 2019  jsme se na Palmové riviéře věnovali minulým životům, otevírání dveří do hlubokého podvědomí, spojování s vlastní duší a andělskými průvodci, automatické kresbě, a energetickému cvičení Tao qi-gong