ZVUKOVÉ  LÁZNĚ

= relaxační centrum pro individuální terapie, skupinové terapie a pro setkávání lidí na duchovní cestě. 

Pořádáme muzikoterapeutické a relaxačně-meditační setkání, kurzy a semináře

pro duchovní rozvoj, zvyšování a rozvíjení vnímání a vědomí,

povzbuzení intuice a sebevědomí

a pro rozvoj skryté vnitřní moudrosti.

Organizujeme týdenní relaxační pobyty u moře

se speciálními programy pro vědomí těla, duše a mysli - viz termíny http://www.zvukovelazne.cz/terminy.php

Do všech našich programů zařazujeme techniky, které jsme si ověřili letitou praxí sami na sobě a ve svém životě.  Jsou to techniky, u kterých můžeme zaručit opravdu dobrý výsledek, jedině po té, co vysvětlíme dodržování a  zásady správného používání.  Po té je možné je úspěšně využívat v praxi každodenního života, bez rozdílu v profesi a náboženského vyznání. 

Díky těmto technikám a dodržováním pravidel a zásad správného využívání, můžete najít ztracenou rovnováhu, posílit zdraví i psychiku, odbourat napětí a stres, posílit imunitu, ale i intuici a sebevědomí, a rozvinout vnitřní moudrost.  

Preferujeme dodržování všech pravidel lidskosti, možnosti svobodného rozhodování, poctivost a upřímnost. 

Záležitostmi mezi nebem a zemí, oblastmi tajemna, energií, ezoteriky, duchovna a spirituality se aktivně věnujeme od roku 1999.

Terapie v našem centru nejsou náhradou za vysoce odbornou lékařskou péči.  

Zapojení do našich programů a absolvování speciálních kurzů a seminářů může být pro každého účastníka vhodným prostředkem a podporou k tomu, aby porozuměl a pochopil příčinu svých obtíží a nemocí a naučil se s nimi pracovat a odstraňovat v souladu se svým duchovním a mentálním vývojem. S respektem k zákonitostem karmy a jejím řešením.

Naučíte se - pomůžeme Vám: řešit  složité situace ve vztazích v rodině i v zaměstnání,

zdravotní problémy - alergie, opakující se zdravotní potíže, nemoci chronické, deprese,

profesní a pracovní uplatnění - rozhodování při výběru zaměstnání,

při vyhoření, ztrátě vitality, opakujících se obavách a strachu,

a při ztrátě a nedostatku energie či odvahy řešit záležitosti ve Vašem životě

 

Nepraktikujeme žádné kouzla, okultní praktiky, ani rituály. 

Nedáváme a nepreferujeme žádné zasvěcení do žádných systémů.

Naše pomoc vychází z osobních letitých zkušeností a ze života.

Ukazujeme cestu, východiska a řešení z pohledu duchovního, energetického i lidského - a to vše v jednom.

Pomáháme přivést každého zpátky k sobě - ke své podstatě a tomu, co je každému přirozené a dané do vínku z pohledu karmy a duše.

Respektujeme individuální stav, přístup, vnímání a možnosti každého jednotlivce. Nic nevnucujeme.

Pomáháme v pochopení a poznání.

Využíváme práce a znalost energií v různých formách a podobách - ať už to jsou barvy, zvuky, a další druhy energií, s nimiž pracujeme.

Každý, kdo přijde, je předem seznámen s průběhem terapie. Pracujeme pod laskavým vedením duchovních učitelů a andělů, a zcela respektujeme jejich vyšší zásahy, stejně jako zásady při vedení každé terapie či kurzu. Takže každý člověk, který přijde, dostane také odpovědi na své otázky, které potřebuje slyšet a vědět. Bez povolení a bez přítomnosti andělů neotevíráme dveře do duchovních rovin a ani nenahlížíme tam, kam to není v takutální moment dovolené a přípustné.  Zkrátka bez andělů průvodců a učitelů a bez Boží pomoci se neobjedeme. 

Pro harmonii, zklidnění a pro svobodu duše. 

Pro klidný, spokojený a vyrovnaný život.

:kiss

Náplň práce - techniky pro praktický život - pro podporu duchovního rozvoje osobnosti:

Muzikoterapie a využití přirozené hudby a léčivých zvuků pro posílení či obnovení zdraví a k doplnění energie v organismu

Meditace - výuka a prohlubování meditační praxe, spojení se svým vnitřním rádcem

Spojení s andělem strážným a duchovními průvodci

Práce s energiemi - odblokování, čištění aury a čaker

Práce s myslí a vědomím: ovládnutí své mysli a využití mentálních schopností pozitivním směrem - pro dosažení kýženého cíle

Color-terapie, automatická kresba a intuitivní kresba

Diagnostika a bioenergie orgánů těla, energie v čakrách a v auře

Práce s tělem a na energetických drahách: Čchi-kung, Tao, meridiány a masáže shiatsu

Duchovní psychologie a numerologie podle andělů

Práce s podvědomím a rozvazování karmických uzlů

Harmonie těla, duše a mysli


*

Několik let jsme měli možnost pracovat s postiženými ve stacionářích. Pracovali jsme s lidmi různého charakteru, naladění, zájmů a vnímání.  Byla to práce plná poučení a nových poznatků.  A současně nám prohlubovala vidět a vnímat to, co očima vidět není, a co není možné rukama uchopit a osahat.  Po prožitku zážitku blízkosti smrti se otevřelo nové vnímání světa, včetně spojení se světem duchovním. Světem, kde žijí a pracují andělé.

 

Z každé těžké a zamotané situace vede cesta ven. Jen je potřeba vstát a jít, a chtít něco pro změnu udělat.

Těšíme se na Vás v Relaxačním centru Zvukové lázně

Blanka a Honza

   

 

 

Více o nás na našem info portálu :  http://zazemi.hobi.cz