ZVUKOVÉ  LÁZNĚ

Naše malé relaxační centrum slouží  k odpočinutí, relaxaci a uvolnění při nadměrném a náročném životním stylu. Když už nejste schopni pohnout se dál z místa a máte pocit, že se na vás všechno valí. A když se nedokážete uvolnit a vymanit se z područí stresů a zátěží. Anebo když si potřebujete srovnat věci sami v sobě, porozumět dějům ve svém životě, abyste se dokázali moudře rozhodnout na životních křižovatkách a také abyste dořešili ty svoje složité a zašmodrchané mezilidské vztahy. Abyste se zase vrátili do normálu a do harmonie sami se sebou a znovu se začali ze života těšit.

Rozhodně nezastupujeme běžnou klasickou léčbu specializovaných zdravotnických zařízení a odoborných lékařů. I oni mají v životě své nezastupitelné místo.

*

Terapie, procedury a programy, které nabízíme,

jsou doplňkem pro člověka, který hledá na své životní cestě návrat do rovnováhy. Hledá zdraví, poučení, smysl svého sebeurčení, naplnění života, pochopení anebo východisko ze zamotaných situací a z bludného kruhu.  Mají účinky podobné jako doplňky stravy.

*

Když se rozhodnete něco změnit, když máte zájem se poučit a začít něco v životě dělat jinak a lépe, a potřebujete pomocnou ruku, či pochopení a povzbuzení.

Když ztrácíte odvahu a naději, a hledáte zase zpátky sami sebe a to, co je ve vás cenné a vzácné, nemusíte se bát, že bychom vám to brali či vymlouvali. 

Ta naše pomoc a působení vyvěrá z letitých zkušeností z práce s energiemi v nejrůznějších podobách, ať už je to vidění anebo vnímání a cítění, či poznání. 

My sami jsme si k tomu nejdřív museli dojít. A museli jsme se naučit si to chránit a pečovat o to, co je každému z nás posvátné a dané jako dary a schopnosti, které v sobě každý člověk nosí.  Někteří o nich vědí, jiní sami je teprve objevují.  Nejsme sami. Takových lidí je tu víc na zemi. 

A cesta vede pořád dále, dokud žijeme a životem jdeme - zrajeme. Všichni vyzráváme a učíme se po celý život. Ať už si to kdo přizná anebo neuvědomuje. 

Život je cesta duchovní, a z toho vycházíme. 

A tak předkládáme z plodů toho, co jsme sami na vlastní kůži poznali, když okusit jsme museli i to méně příjemné, co k životu přirozeně patří.  Ať už to byl nezvladatelný strach z doteků neznámého a tajemného duchovna; Ztráta odvahy a pochybnosti samé, když nemoci vážné se nám do života přikradly.  A jako další lekce a naše soukromé učení přesvědčovaly nás o tom, co je možné a co není.  To je příběh životní a součást proškolení a vzdělání po stránce duchovní. I ztráta dítěte, zamotané situace a nepříjemnosti - a hledání nové naděje na zlepšení a východisko.

V pravdě je toho dost za půl století, co člověk zažije.  Když poznával své krajnosti, řešil si problémy a šel za svým srdcem.  To vše by ale nešlo bez pomoci vyšší, bez boží prozřetelnosti a bez duchovního vedení.  Bez toho bysme nebyli ničím, ani bysme nic nevěděli a neznali, proč svět se stále točí a v něm je tolik dění. Neznali bysme ani souvislosti, co jsou spjaté mezi nebem a zemí.  Zkrátka bez pomoci bychom zůstali jen u dohadů a doměnek.  Bez vyšší pomoci, rad a poučení bysme jen přešlapovali na místě a slepě opakovali pouze to, co jsme slyšeli ve škole či na jiných kurzech. 

Leč odjakživa nám oběma jde o svobodu a o pravduTak za tím jdeme.  A protože už sami víme, jak přetěžké je najít zpátky svoji pravou tvář, bránit se nájezdům, nenechat se manipulovat a hrdě kráčet kupředu, nechceme nikomu dělat to, co stalo se i nám, když předali jsme svoji důvěru místo Bohu, jiným lidem - člověku z masa a kostí, který nevěděl o nic víc, než my.  Na rozdíl od nás měl svůj zrak duchovní o kousíček víc otevřený. Využil příležitost, kterou jsme dali tomu průběhu my sami.  A to je nejcennější poučení pro nás.  Zkušenost, kterou nechceme už opakovat, ale ani nikomu jinému ji přát. 

A tak jsme připraveni pomoci těm, kdo pomoc naši vyhledají a do Zvukových lázní zavítají - ať už pro relaxaci samou, či pro meditační ztišení, anebo poslechnout si něco z užitečných rad a návodů, jak najít cestu dál - jak porozumět - jak se dívat - a u sebe si uhlídat tu pohodu a to své štěstí. 

*

Jak fungují neviditelné zákony a souvislosti v našich životech?

Pokud jste přišli až sem, na naše stránky a pročítáte tento text, znamená to, že už hledáte cestu a přemýšlíte, kudy dál.  Víc se však nedočtete. Čtení samo o sobě nepřinese tolik, jako osobní setkání, kdy se řeší věci jednotlivé, individuální a aktuální.

A tak kdo potřebu má, sám se ozvat může - přihlásit se a přijít na některou z našich akcí anebo na individuální sezení.

*

Jak jsme se dostali k práci se zvuky?

Jak jsme se dostali k energiím - čakrám - auře - k andělům a k tomuto vnímání ?

Dovednostem, jako je hraní na různé nástroje - to se dá zvládnout ve škole a při pravidelném cvičení.  Tak začala naše práce se zvuky, když téměř po patnáctiletém hledání, pátrání a zkoušení práce na čakrách, ovládání myšlení a meditačních tehcnikách, jsme se dostali ke studiu muzikoterapie. Tam jsme začali hrát na tibetské mísy, didgeridoo, bubny a další různé etnické nástroje. Pak přišla praxe ve stacionáři pro postižené a velmi jemná a delikátní práce s těmi, co nemluví a vyjadřují jen verbálně své pocity. To znamenalo, že my stále na sobě musíme dál pracovat. Aby to působení mělo smysl a bylo prospěšné a účelné. Dál se nám pak začal otevírat svět energií - svět andělů a duchovních bytostí, které nám při práci u postižených pomáhaly.  Díky Bohu za ně a za jejich pomoc. 

Všechno to, co děláme a co nabízíme prostřednictvím Zvukových lázní, je výsledkem letitých zkušeností a práce na sobě samých.  Není to práce pro zisk a věhlas.  Nelze stavět na světské slávě prostou pomoc bližním.  Nejde vyčíslit jak cenná je duše a její svoboda.  A tak z  příspěvků za kurzy a terapie hradíme provoz našeho centra.  A to know-how, které do toho vkládáme, to je založené na našich osobních zkušenostech a prožitcích ze života.  A to je také nabídka z plodů poznání těm, kteří hledají a sami přijdou pro pomoc či poučení.  

*

A co jsme za ta lépa praxe a pozorování zjistili?

- že zvuk a hudba se dá využít různými způsoby.  Ale k tomu, aby byla opravdu terapeutická a pomáhala láčit a ladit nitro, a také buňky těla, i práce s hudbou a se zvukem má své neochvějné zákonitosti.  Že se přtom děje spousta věcí, to je bez debat. Je to něco, co pouhým okem vidět není. Ale co se dříve či později projeví. Jak? To podle toho jakého působení je použito - a k jakému účelu se zvuk a hudba nastaví.   Ale protože jsme každý nějak nastavený ve vnímání, a ne všichni jsme na stejné startovací linii, tak aby nedošlo k nedorozumění, odkázali bychom na další stránku, kde pro názornost jsme si vzali něco z malých pokusů při vědeckém bádání.

více na stránce:  Zajímavosti

Hudba je lékem pro psychiku, stravou pro duši, výživou pro emocionální hlad a podporou pro zdravé fungování těla a celého biosystému. 

*

Terapie je možné dohodnout jako individuální, anebo třeba i rodinné. Rodinné terapie jsou především s muzikoterapií.

Při řešení ostatních osobních záležitostech anebo neutěšených vztahů, je lépe využít nabídky individuálního osobního sezení. 

viz. Procedury

*

  Vrámci výuky a předávání zkušeností organizujeme speciální výukové kurzy jako podporu pro rozšiřování vědomí a vnímání, sebepoznání a růzvoj duchovní (spirituální) obrody a svobody.  Vycházíme z vlastních zkušeností a nekopírujeme žádného lektora.  Práce je zaměřená na několik úrovní tak, aby byla smysluplná, pochopitelná a logická.  Pracuje se na všech rovinách současně - tedy s tělem, duší a myslí a sebezušlechťováním. Tedy jednoduše řečeno rozvíjením zodpovědnosti za sebe sama a za to, co nás v životě potkává a co musíme řešit.  Pracuje se s vědomím jemně-hmotných center - čaker, aury a jemně-hmotných těl.   Pro podporu ztraceného sebevědomí, zpracování emocí a odstrańování strachů a fóbií. Odbourávání stresu a nalezení nového elánu do života. Narovnávání a řešení vztahů, a další. 

kurzy a akce - viz. Termíny

*

Na základě zájmu, po předchozí dohodě, jsme schopni připravit speciální muzikoterapeutické programy pro postižené ve stacionářích, s nimiž máme také zkušenosti.

*

Při práci dodržujeme zásady lidskosti a respektujeme svobodnou volbu, jedinečnost a originalní cestu každého účastníka a klienta.
*

Naše práce není náhradou odborné lékařské péče. 

Je pouze podporou a doplněním pro toho, kdo touží dozvědět se o něco víc, nežli se v knihách píše. 

Pro klidný, spokojenější a vyrovnaný život.

*

"Teprve ten, kdo prožil opravdová muka a utrpení, kdo povstal z běd, a vlastní marnivost ho nezahubila, Kdož nezalekl se a našel východisko, dokáže druhým vpravdě naslouchat. Ten porozumí a dovede podat pomocnou ruku tak, jak je to potřebné."

*

To co jste si sami prožili,  to Vám už nikdo nikdy nevezme.  Máte se o co opřít. A vy to víte.


*

Díky za Vaši přízeň a za pomoc andělům

Blanka a Honza

   

 

 

Info portál - o nás :  http://zazemi.hobi.cz